Esimese Astme Kohtu presidendi määrus, 13. juuli 2006.