Kirjalik küsimus E-1268/06 Esitaja(d): Esko Seppänen (GUE/NGL) komisjonile. Suhkrukvoodid