Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 9. veebruar 2006.