Komisjoni määrus (EÜ) nr 2185/2005, 27. detsember 2005 , millega avatakse ühenduse 2006. aasta tariifikvoodid lammaste, kitsede, lambaliha ja kitseliha suhtes