Komisjoni määrus (EÜ) nr 89/2006, 19. jaanuar 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2295/2003 seoses munade turustamisel kasutatavate märgetega, juhul kui kanade juurdepääs uiteväljale on piiratud