Zadeva C-477/04: Sklep predsednika Sodišča z dne 12. januarja 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki