Vec C-477/04: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  12. januára 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika