Kommissionens förordning (EG) nr 1075/2004 av den 7 juni 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker