2004 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1075/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą