Komisjoni määrus (EÜ) nr 1075/2004, 7. juuni 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril