Kirjalik küsimus E-3562/10, mille on esitanud Alan Kelly (S&D) komisjonile. Taastuvate energiaallikate sektoris tegutsevatele äriühingutele kättesaadavad vahendid