Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 czerwca 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije (EBC/2015/23)