Doporučení Evropské centrální banky ze dne 10. června 2015 – Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije (ECB/2015/23)