Писмен въпрос E-008254/11 Stephen Hughes (S&D) до Комисията. Изслушване във връзка с преструктурирането