Nõukogu Määrus (EÜ) nr 1763/2004, 11. oktoober 2004 , millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist