Kohtuasi T-47/12: 27. jaanuaril 2012 esitatud hagi — Intesa Sanpaolo versus Siseturu Ühtlustamise Amet — equinet Bank (EQUITER)