Kirjalik küsimus E-007249/11 Marina Yannakoudakis (ECR) komisjonile. Mõlemale soole kehtivad kindlustusmaksed