Писмен въпрос E-5027/10 Lorenzo Fontana (EFD) до Комисията. Транзакции между Турция и Иран с цел обмен на уран