Písomná otázka E-6351/08 Erik Meijer (GUE/NGL) Komisii. Znevýhodnenie cestujúcich v leteckej doprave pre náhle bankroty nízkonákladových leteckých spoločností v EÚ ako dôsledok, okrem iného, úverovej krízy a krízy v oblasti pohonných látok