Kirjalik küsimus E-8725/10 mille on esitanud Willy Meyer (GUE/NGL) komisjonile. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni suunised õhukvaliteedi ja direktiivi 2008/50/EÜ muutmise kohta