Kirjalik küsimus E-005660/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komisjonile. Taastuvaid energiaallikaid kasutavatele energiatootjatele makstava garanteeritud hindadega tasu vähendamine