Komisjoni määrus (EL) nr 15/2011, 10. jaanuar 2011 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 elusate kahepoolmeliste molluskite puhul mereliste biotoksiinide määramiseks kasutatavate tunnustatud kontrollimeetodite osas EMPs kohaldatav tekst