Kirjalik küsimus E-2006/10, mille on esitanud Daniël van der Stoep (NI) nõukogule. Kohtuasi C-133/06 (parlament vs. nõukogu) ja mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva määruse ettepanek