Vec C-378/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 15. septembra 2006 – Clear Channel Belgium SA/mesto Liège