Lieta C-378/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Conseil d'Etat (Beļģija) 2006. gada 15. septembra rīkojumu — Clear Channel Belgium SA pret Ville de Liège