Věc C-378/06: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'Etat (Belgie) dne 15. září 2006 – Clear Channel Belgium SA v. město Liège