Avaliku Teenistuse Kohtu otsus (esimene koda), 5. juuni 2012. # Kostantinos Giannakouris versus Euroopa Komisjon. # Avalik teenistus - Ametnikud - Töötasu - Peretoetused. # Kohtuasi F-83/10. TITJUR Giannakouris vs. komisjon