Kohtuasi C-175/16: Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. juuli 2017. aasta otsus (Korkein oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik versus SOS-Lapsikylä ry (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2003/88/EÜ — Artikkel 17 — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Tööaja korraldus — Lisatasud — Lastekaitseühing — Lasteküla perevanemad — Perevanemate ajutine eemalviibimine — Töötajad, kes on tööle võetud perevanema asendajana — Mõiste)