Bidliet radikali sabiex jiġu aġġornati s-sistemi tas-saħħa tal-ewropa