Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja „Čisto nebo“ za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 3