Komisjoni määrus (EL) nr 660/2010, 22. juuli 2010 , millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditava piima ja piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad