Kirjalik küsimus E-7712/10 Lorenzo Fontana (EFD) komisjonile. Euroopa Komisjoni hinnang romade kogukondadele mõeldud Euroopa rahaliste vahendite kasutamise kohta liikmesriikides