Kirjalik küsimus E-7319/10 Seán Kelly (PPE) komisjonile. Bioenergia tähtsus