Kohtuasi C-653/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ühendkuningriik) 19. detsembril 2011 — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs versus Paul Newey, kes tegutseb ärinime Ocean Finance all