Kirjalik küsimus E-002925/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komisjonile. Teadusuuringud ja koostöö naiste ja laste vastu suunatud vägivallaga võitlemise valdkonnas