Kirjalik küsimus P-003665/11 Lena Ek (ALDE) komisjonile. Heategevusühenduste käibemaksueeskirjad