Kirjalik küsimus E-001426/11 Angelika Werthmann (NI) komisjonile. Vahendite kattumise vältimine Euroopa välisteenistuse loomisel