Mål T-174/19: Tribunalens dom av den 23 september 2020 – Vincenti mot EUIPO (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandena åren 2014 – 2017 – Beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AST 8 – Rätten att höras)