Zaak T-174/19: Arrest van het Gerecht van 23 september 2020 — Vincenti / EUIPO (“Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Bevorderingsronden 2014-2017 – Besluit om verzoeker niet naar de rang AST 8 te bevorderen – Recht om te worden gehoord”)