Predmet T-174/19: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2020. – Vincenti protiv EUIPO-a („Javna služba – Dužnosnici – Promaknuće – Postupci promaknuća za 2014., 2015., 2016. i 2017. – Odluka da se tužitelja ne promakne u razred AST 8 – Pravo na saslušanje”)