Sag T-174/19: Rettens dom af 23. september 2020 — Vincenti mod EUIPO (Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – forfremmelsesårene 2014-2017 – afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 8 – ret til kontradiktion)