Věc T-174/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2020 – Vincenti v. EUIPO („Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšovací řízení 2014 až 2017 – Rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy AST 8 – Právo být vyslechnut“)