Дело T-174/19: Решение на Общия съд от 23 септември 2020 г. — Vincenti/EUIPO (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедури по повишаване за 2014 — 2017 г. — Решение жалбоподателят да не бъде повишен в степен AST 8 — Право на изслушване)