Kirjalik küsimus E-2581/10, mille on esitanud William (The Earl of) Dartmouth (EFD) komisjonile. Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi mõju kaubandusele