Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2, 3. jaanuar 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril