Kirjalik küsimus E-6486/09, mille on esitanud Hans-Peter Martin (NI) komisjonile. Kontrollikoja 2008. aasta aruanne: majandus ja rahandus – riskikapitalitehingud – riskikapitalitehingute hindamise puudused