Kirjalik küsimus E-3136/10, mille on esitanud Konstantinos Poupakis (PPE) komisjonile. Tagatud miinimumsissetulek paindliku tööhõivega isikutele