Kirjalik küsimus E-005141/11 Paul Murphy (GUE/NGL) ja Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) komisjonile. ELi-India vabakaubanduslepingu raames teenuste osutamise IV viisi (mode IV) rakendamise tagajärjed sisserännanud ja kohalike töötajate töötingimustele liikmesriikides