kohtuasi T-299/18: Üldkohtu 13. juuni 2019. aasta otsus — Strabag Belgium versus parlament (Ehitustööde riigihange — Hankemenetlus — Euroopa Parlamendi hoonete parandustööde peatöövõtja tööd — Ühe pakkuja pakkumuse tagasilükkamine ja teiste pakkujate pakkumuste edukaks tunnistamine — Põhjendamatult madala maksumusega pakkumus — Tühistamishagi — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus — Põhjendamiskohustus — Ilmselge hindamisviga)