EMP Ühiskomitee otsus nr 108/2010, 1. oktoober 2010 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (transport)